Stuff

Phi Lý Trí

Phi Lý Trí – Phép Cộng Giữa Phân Tích Hành Vi & Lý Thuyết Kinh Tế

XEM RA CHÚNG TA KHÔNG LÝ TRÍ NHƯ MÌNH VẪN TƯỞNG Chúng Ta Có Thực Sự Làm Chủ Suy Nghĩ Của Mình? Cuốn sách Phi Lý Trí này tôi được một người anh “giỏi giang” giới thiệu. Và cuốn sách này, thực sự sẽ khiến chúng ta bất ngờ về chính những lựa chọn của …

Phi Lý Trí – Phép Cộng Giữa Phân Tích Hành Vi & Lý Thuyết Kinh Tế Read More »