Phi Lý Trí

Phi Lý Trí – Con Người Ta Mới Nực Cười Làm Sao

CON NGƯỜI MỚI NỰC CƯỜI LÀM SAO Chúng Ta Nghĩ Mình Là Ai? Cuốn sách Phi Lý Trí này tôi được một người anh “giỏi giang” giới thiệu. Và chẳng ngoa khi nói rằng cuốn sách (hay chính xác hơn là những quan điểm được trình bày trong cuốn sách) như một “cú tát” vào …

Phi Lý Trí – Con Người Ta Mới Nực Cười Làm Sao Read More »